WOZ waarde Utrecht

De WOZ waarde Utrecht zal, net als in heel Nederland, ook in 2021 weer stijgen. De stijging van de WOZ waarde zal waarschijnlijk dit jaar gemiddeld 7% hoger worden. In Utrecht stelt de gemeente Utrecht de WOZ waarde vast. In het begin van het jaar ontvangt iedereen die een eigen woning heeft een WOZ aanslag in de bus. De WOZ waarde van een woning is de waarde van je woning op 1 januari van het vorige jaar. Voor 2021 geldt dus de waarde van je huis zoals dat op 1 januari 2020 zou zijn. Omdat die huisprijzen al een paar jaar stijgen zal de WOZ waarde ook stijgen. Het is dan ook belangrijk dat je nagaat of de WOZ waarde die vermeld staat op de aanslag juist is. Vraag de taxatie op en vergelijk je woning met de twee woningen waarmee de gemeente je huis heeft vergeleken.

Waarvoor dient de WOZ waarde Utrecht

De WOZ waarde Utrecht wordt als grondslag genomen voor een aantal belastingen en heffingen. Voor huiseigenaren en/of huurders gaat het dan om de:

·         Onroerendezaakbelasting (OZB)

·         Inkomstenbelasting

·         Vermogensbelasting

·         Het eigenwoningforfait

·         De erfbelasting

·         De Waterschapsbelasting

De WOZ waarde is ook van toepassing voor eigenaren van woonboten, woonwagens, bedrijfsvaartuigen of kiosken. Wanneer de WOZ waarde van je woning dus te hoog is, betaal je ook teveel belasting. Voor elke € 10.000,- waarmee de WOZ waarde wordt verlaagd bespaar je € 50,- per jaar. Het loont dus echt om de aanslag goed na te kijken en als je denkt dat deze te hoog is, bezwaar in te dienen. Dat kun je zelf doen, maar je kunt het ook gratis laten doen door een gespecialiseerd bureau. Hou er echter wel rekening mee dat je maar 6 weken de tijd hebt om bezwaar aan te (laten) tekenen.

Hoe bepaald de gemeente Utrecht de WOZ waarde?

De gemeente Utrecht bepaalt de waarde van je woning (onroerende zaken WOZ-waarde) door een taxatie. De gemeente gaat daarbij uit van het bedrag dat die woning zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar (2020). Dit is de waardepeildatum. De WOZ waarde Utrecht wordt bepaald door taxateurs die kijken naar gegevens over de grond en het gebouw. Daarvoor hoeven ze niet alle panden in heel Utrecht te taxeren. Ze bezoeken één of meerdere panden die rond de peildatum zijn verkocht en een aantal panden die in een steekproef zijn geselecteerd. Door deze gegevens te vergelijken in een speciaal computermodel wordt bepaald wat de waardering is van overige vergelijkbare panden is. De gemeente kijkt hierbij ook naar het verschil in ligging, het aantal vierkante meters van het pand en de oppervlakte van de grond.

Bezwaar aan laten tekenen loont in 90 van de 100 gevallen

Een gespecialiseerd bureau in bezwaar maken heeft taxateurs en juristen in dienst die zich hebben gespecialiseerd in de Wet WOZ. Deskundige personen regelen daarbij dus alle zaken die gedaan moeten worden voor jouw bezwaar WOZ waarde Utrecht. Dat doen ze voor particulieren gratis omdat de gemeente aan het bureau de gemaakte kosten moet vergoeden als het bezwaar gegrond wordt verklaard. Als het bezwaar wordt afgewezen dan neemt het bureau de kosten voor eigen rekening. Je hebt dus niets te verliezen!