Hoe zonnepanelen Leeuwarden helpen duurzaamheidsdoelen te behalen

zonnepanelen Leeuwarden

In 2022 kwam, na de gemeenteraadsverkiezingen, een nieuwe coalitie aan het roer te staan in Leeuwarden. In de Friese gemeente wisten de PvdA, GroenLinks, Gemeentebelangen én het CDA elkaar te vinden en samen een coalitieakkoord te smeden vol met ambities op het gebied van milieu, klimaat en leefbaarheid. Een belangrijk doel van de coalitie is om de gemeente duurzamer te maken: het moet afgelopen zijn met de onnodige uitstoot, de gemeente wil haar bewoners zelf energie laten opwekken. De gemeente wil met behulp van windmolens en zonnepanelen Leeuwarden minder fossiele brandstoffen gaan verbruiken.

zonnepanelen Leeuwarden

De critici hebben volgens de rekenmeesters geen gelijk

Volgens critici zijn zonnepanelen niet zo goed voor het klimaat als door velen beweerd wordt: veel zonnepanelen worden immers in Chinese fabrieken gemaakt, waarbij voor de productie van veel energie uit kolencentrales gebruik wordt gemaakt. Ook het transport van de zonnepanelen, veelal middels grote vrachtschepen, zou zo’n uitstoot met zich meebrengen dat het milieu-effect minimaal is. Toch is berekend dat de criticasters geen gelijk hebben: wie geen zonnepanelen heeft, zal zijn energie uit een andere bron moeten halen, en de energiebesparing van de panelen compenseert de uitstoot van andere opwekkers ruimschoots. Bovendien zijn zonnepanelen, anders dan vaak wordt beweerd, goed recyclebaar.

Vol inzetten om de ambities waar te maken

De gemeente Leeuwarden, die wil inzetten op duurzaamheid en groene energie, maakt dus een goede keus wanneer zij het installeren van zonnepanelen zo veel mogelijk zou aanmoedigen. Daken van bijvoorbeeld bedrijfspanden zouden gebruikt kunnen worden voor het opwekken van stroom voor mensen die niet de mogelijkheid hebben zonnepanelen te laten plaatsen. Subsidies kunnen uitgegeven worden als aanmoediging om de stap naar zonne-energie te zetten. Ook kan de gemeente kijken naar de mogelijkheden om andere groene energieopwekkers in de gemeente in te zetten: denk aan windmolens en windtorens. Aan de ambities van de coalitie zal het niet liggen: zij hebben nog tot 2026 om hun doelstellingen waar te maken!